Board of Directors and Management

Ricky Helgesson

Styrelseordförande


Ricky är ordförande i Beyond Frames sedan mars 2018. Ricky är VD och medgrundare till teknikbolaget Univrses från vilket Beyond Frames härstammar från (se avsnittet Bolagets historik för mer information). Ricky har tidigare varit Producer och Lead Developer på spelbolaget Dice som idag ägs av speljätten Electronic Arts. Han har även varit Senior Software Engineer på spelbolaget Frostbite.

Ricky har grundat och byggt flera företag.

Aktieinnehav: 932 480 aktier via bolaget Zelk AB.

Mikael Söderström

Styrelseledamot


Mikael är ledamot i Beyond Frames sedan mars 2018. Han driver idag investmentbolaget Init Invest AB som han var med och grundade 2016. Dessförinnan har Mikael en entreprenörsbakgrund inom tech och har arbetat med utvecklingsprojekt, affärsutveckling, analys och digital marknadsföring – främst inom e-commerce och digitala produkter.

Aktieinnehav: 199 640 aktier privat.

Daniel Drambo

Styrelseledamot och VD


Daniel är ledamot i Beyond Frames sedan september 2018 och VD sedan första november 2019. Han var tidigare CFO i Litium och har dessförinnan arbetat på konsultbasis åt Litium sedan 2012. Daniel har lång erfarenhet från finansbranschen med fokus på bolags- och affärsutveckling.

Aktieinnehav: 50 660 aktier privat och 33 760 aktier via bolaget Capital In Motion AB. Totalt innehav uppgår till 84 420 aktier.

Robert Liljeson

Styrelseledamot


Robert är ledamot i Beyond Frames sedan september 2018. Robert är till vardags verksam som advokat och delägare i Skarp Stockholm Advokatbyrå. Roberts juridiska inriktning är M&A, Private Equity, Privat och Publik bolagsrätt såväl som rådgivning avseende ägarledda företag. Robert har gedigen erfarenhet från arbete med publika bolag noterade på börs eller MTF-plattformar (såsom t.ex. Spotlight Stock Market). Robert har tidigare varit verksam på ett flertal advokatbyråer samt arbetat på Stockholms tingsrätt och Riksskatteverket. Robert innehar en Jur. Kand. från Lund universitet samt en Ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.

Aktieinnehav: Inga aktier. Robert anses som oberoende i förhållande till Bolaget.

Mikael Söderström

TF VD


Buy now