Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom dataspelsindustrin med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, dels genom organisk tillväxt.

Bolaget har ett fokus mot spelutveckling som helt eller delvis tillämpar VR- och AR-teknologi. Bedömningen är att dessa teknologier kommer att leda utvecklingen av nya spel inom VR- och AR-segmentet.

Videos

News

december 19, 2018

Vår strateg Ola Björling i podcasten Spelskaparna

Olle Landin från podcasten Spelskaparna intervjuade Beyond Frames strateg Ola Björling. Lyssna på hans tankar om VR som medium, produktionsteknik, hantverk, berättande, realism, och den framtid […]
november 15, 2018

Stora Aktiedagen Göteborg 2018

Kolla på filmen nedan där Ricky Helgesson, styrelseordförande och grundare, samt VD Johan Larsson pratar om Beyond Frames Entertainment.
november 14, 2018

Intervju – Tre anledningar att investera i vårt bolag

Beyond Frames Entertainment är ett svenskt bolag inom spelindustrin, vars strategi är att förvärva och utveckla oberoende spelstudios som har bevisat att de kan utveckla och marknadslansera […]

Press Releases

Analyst Group: Aktieanalys på Beyond Frames Entertainment - Välpositionerade för att kapitalisera på snabbväxande marknad

2019-03-11 13:30:00

Beyond Frames har skalat upp organisationen och samtidigt bevisat att nödvändig kompetens för att utveckla lyckade spel återfinns i dotterbolagen. Bolagets nettokassa om cirka 34 MSEK möjliggör förvärv i närtid, vilka anses viktiga för Bolagets utveckling. Med fortsatta satsningar på att utveckla framgångsrika spelkoncept återfinns potential för en omfattande omsättningstillväxt under de kommande åren. I ett Base scenario förväntas en omsättning om 22,6 MSEK år 2020. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 9,7 SEK.För fullständig analys läs här: http:// Read more

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-28 14:02:59

Beyond Frames i sammandragFjärde kvartalet·         Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 506 TSEK.·         Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 665 TSEK. · Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 30 336 TSEK.·         Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 40 900 TSEK och 3,27 kr per aktie.Väsentliga händelser under periodenBolaget noterades på Spotlight Stock Market den 6 december 2018, i samband med noteringen gjordes en publik spridningsemission på 10 MSEK och en riktad nyemission till Read more

Beyond Frames Entertainment:s helägda dotterbolag Cortopia Studios och Sony Interactive Entertainment har slutit ett Global Developer & Publisher Agreement

2019-02-11 15:53:44

Cortopia Studios har ingått en överenskommelse med Sonyägda PlayStation om att utveckla och marknadsföra dataspel. Med sina drygt 3 miljoner sålda headsets är PlayStation VR en av de största och viktigaste plattformarna för VR spel.I och med GDP avtalet blir Cortopia en Sony Interactive Entertainment partner och erbjuds möjligheten att utveckla och sälja spel på Sony PlayStation plattformen. Att kunna skapa nya spel och göra befintliga spel tillgänliga på den nuvarande och kommande PlayStation plattformar utgör en bra möjlighet for Cortopia att nå fler spelare. Genom att addera denna Read more

Beyond Frames Entertainment inbjudna av Oculus på "Developer Summit" på GDC

2019-02-07 11:35:17

Game Developers Conference i San Francisco är sannolikt världens främsta konferens för professionella spelskapare. Årets upplaga äger rum 18 - 22 mars, och lockar representanter från alla delar av industrin - här samlas varje år allt från små indie-studior till de vars produktioner är större än Hollywood-filmer, tillsammans med representanter för hårdvarutillverkare, verktyg, tjänster, distributörer och forskare.I år har den världsledande VR-plattformen Oculus bjudit in ett fåtal utvalda samarbetspartners, däribland vår studio Cortopia, till ett speciellt “developer summit” för nästa Read more

Spelet Wands har blivit utvalt att ingå i "The Grand Essentials Pack" i Oculus store

2018-12-27 08:18:01

Spelstudion Cortopia har fördjupat samarbetet med Oculus. Wands har som ett av 10 spel blivit utvalt att marknadsföras i "The Grand Essentials Pack" i Ocululs store och kommit med i en kampanj som löper under hela 2019 "Oculus Go Permanent Bundle".Den viktigaste marknadsföringskanalen för VR-spel är i plattformarnas app stores. Oculus är en av våra allra viktigaste samarbetspartners och vi är otroligt glada att Wands blivit utvalt att ingå i "The Grand Essentials Pack" och i "Oculus Go Permanent Bundle". Det är ett erkännande för kvalitén i spelet och en bekräftelse på vår strategi att Read more

BEYOND FRAMESBeyond Frames vd Johan Larsson köpte 10 000 aktier första handelsdagen

2018-12-10 09:41:17

Spelutvecklingsbolaget Beyond Frames vd Johan Larsson har den 6 december köpt 10 000aktier i bolaget.Aktierna köptes till kursen 8 kronor per aktie, en affär på 80 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market, Beyond Frames började handlas på Spotlight den 6 december. Innehavet uppgår efter köpet till 108 520 aktier. Read more

Handelsbanken Fonder köper 5% av Beyond Frames Entertainment Handelsbanken Microcap Sverige köper ca 5% av aktierna i Beyond Frames Entertainment genom en riktad emission.

2018-12-07 15:31:32

Handelsbanken Microcap Sverige köper ca 5% av aktierna i Beyond Frames Entertainment genom en riktad emission.Riktad emission till Handelsbanken Microcap SverigeDen 30 oktober 2018 beslutades det att genomföra en riktad emission till Handelsbanken fonder. Emissionen var villkorad med att aktien noteras på Spotlight Stock Market, vilket är uppfyllt i och med gårdagens börsnotering. Emissionen omfattar 575 000 aktier och genomförs till kursen 8,70 per aktie. Aktiekapitalet ökar med 28 750 SEK. Efter att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 625 988 Read more

Idag inleds handeln med Beyond Frames Entertainment AB:s aktie på Spotlight Stock Market

2018-12-06 08:00:00

Övertecknad spridningsemission inför noteringDen 19 november 2018 avslutades en publik spridningsemission om totalt 10 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Spridningsemissionen blev tecknad till 111%. Emissionslividen kommer att användas till att möjliggöra snabb expansion inom AR- och VR-underhållning. Efter att spridningsemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 597 238 SEK fördelat på totalt 11 944 760 aktier.Flaggning avseende aktielån från huvudägareI anslutning till spridningsemissionen har huvudägaren ARVR Holding AB och Read more

Marknadsmeddelande 300/18 – Beyond Frames Entertainment AB noteras på Spotlight Stock Market den 6 december 2018

2018-12-03 16:29:37

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Beyond Frames Entertainment AB:s aktie är den 6 december 2018. Kortnamnet för aktien är BEYOND.Bolagets aktiekapital är per dags dato: 539 738 SEK fördelade på 10 794 760 aktier. Information om aktien:Kortnamn: BEYONDAktienamn: Beyond FramesISIN-kod: SE0011614965Orderboks-ID: 4S9YCFI: ESVUFRFISN: BEYONDFRAM/SHOrganisationsnummer: 559058-8322LEI: 549300GQ46TJM1AGRK40 Kvotvärde: 0,05 SEKFörsta dag för handel: 6 december 2018Antal aktier: 10 794 760Maximalt antal noterade aktierefter registrering vid Bolagsverket: 11 Read more

Beyond Frames Entertainment AB (PUBL) Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018 Beyond Frames(Cision)

2018-11-30 16:29:10

Tredje kvartalet 2018Nettoomsättningen uppgick till 376 TSEK under kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 465 TSEK. Under kvartalet aktiverades 1 388 TSEK i utvecklingskostnader. Kassalikviditeten uppgick vid kvartalets utgång till 22 890 TSEK. Viktiga händelser under periodenBeslut om riktad emission till Handelsbanken Microcap Sverige på 5 MSEK.Viktiga händelser efter periodens utgångBeyond Frames spridningsemission blev övertecknad och första dagen för handel på Spotlight Stock Market är planerad till 6 december.I början av oktober slutfördes förvärvet Read more

Beyond Frames Entertainment spridingsemission inför listning på Spotlight Stock Market blev övertecknad

2018-11-22 13:38:14

Erbjudandet i Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”Beyond Frames” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Spotlight Stock Market blev tecknad till 111% och Spotlight Stock Markets spridningskrav uppfyllt. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader som uppgår till ca 1 MSEK . Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market är den 6 december 2018 under kortnamnet ”BEYOND”.Anmälningsperioden för Beyond Frames erbjudande avslutades den 19 november 2018. Erbjudandet riktades till institutionella investerare samt till allmänheten i Read more

Beyond Frames Entertainment har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

2018-11-05 10:54:02

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Spotlights ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås. Teckningsperioden för nyemissionen inleds tisdagen den 6 november 2018 och pågår till och med den 19 november 2018. Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.beyondframes.com) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 6 december 2018.Kort om Beyond Frames Read more

Buy now