WE USE COOKIES

We are using third-party cookies in order to personalize your experience better.

Read more
Allow
actionCAREER

Developer Diaries

Home / Developer Diaries / Stockpicker intervjuar vår VD

Share

Stockpicker intervjuar vår VD

Stockpicker intervjuar Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom dataspelsindustrin med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag heter Johan Larsson, jag är VD I koncernen och mina främsta uppgifter är att bygga bolagsstruktur och att arbeta med förvärv och samarbeten. Min bakgrund är inte inom dataspelsbranschen. Jag har arbetat i bank och finansbranschen i drygt 20 år, de senaste 12 på Nordea som chef för handel i egen bok inom aktier- och aktiederivat i Sverige och Danmark och med risk management och governance på koncernnivå. Min utbildningsbakgrund är att jag har en Jur Kand. Från Lunds Universitet och en Ekonomie Kand. Från Stockholms Universitet.

Vänligen beskriv Beyond Frames Entertainment och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Vi kommer att samla duktiga spelutvecklare inom AR och VR och ge dem goda förutsättningar att fokusera på spelutveckling. Detta kommer att ske genom att vi förvärvar andelar i oberoende spelstudios, vi tar hem samordningsvinster genom att erbjuda stöd med marknadsföring, finansiering, strategiska samarbeten (exempel på viktiga partners är de app. Stores där spelen säljs) och lyfta bort onödig administration för att underlätta fokus på spelutveckling inom spelstudios.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Affärsmodellen bygger på ett antal saker. Spelbranschen är stor och växer, den snart dubbelt så stor som film- och musikindustrin tillsammans. De segment inom branschen som växer snabbast är AR och VR – därför fokuserar vi där. Vi skapar en plattform för att snabbt och flexibelt skapa spel för dessa plattformar. Vi kommer att köpa delar av spelstudios och betala dels med egna aktier och skjuta till pengar för att finansiera utvecklingen av fler spel. Detta skapar en bra balans där spelstudion kan ta hjälp med vissa tjänster men behålla en stor grad av självständighet. Incitamenten är också välbalanserade då vi köper en del av studion, utvecklarna har kvar ett ägande i sin egen studio och är delägare i helheten via aktierna i Beyond Frames. Vi kommer att kunna skapa många spel, det är viktigt då de spel som slår tar en oproportionerligt stor del av den totala intjäningen och det är svårt att på förhand veta vilka spel som slår.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 15 MSEK samtidigt som aktien noteras på Spotlight Stock Market. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi genomför en spridningsemission på 10 MSEK och kommer samtidigt att genomföra en riktad emission på 5 MSEK till Handelsbanken Microcap Sverige, den är villkorad med att aktien noteras på Spotlight stockmarket. Medlen från kapitalanskaffningen kommer främst att användas till att köpa fler spelstudios. Pengarna från kapitalanskaffningen tillsammans med vår kassa ca 23 MSEK vid augustis utgång gör att vi är välkapitaliserade och uthålliga, vi har goda möjligheter att exekvera på vår förvärvsstrategi.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Det finns alltid risker med kreativ verksamhet, vi vet inte på förhand vilka spel som kommer att bli populära. Vi kan hantera den risken genom att producera ett flertal mindre spel och investera mer i de som säljer bäst.

En annan risk är timing, vi är tidigt ute inom både AR och VR. Det är avsiktligt då vi vill etablera oss innan de stora bolagen börjar satsa. Det finns mycket som tyder på att AR och VR kommer att ta fart inom kort. För mobilt AR lutar vi oss mot de massiva investeringar som både Apple och Google gör för närvarande och på längre sikt tror vi mycket på AR i glasögon som exempelvis Magic Leap utvecklar. När det gäller VR gör vi och många andra bedömningen att VR headsetet ”Oculus Quest”  som släpps våren 2019 av Facebookägda Oculus kan bli ett ”Iphone moment” för VR.

Kan du säga något om hur stor Beyond Frames Entertainments potentiella marknad är?

Dataspelmarknaden totalt är enorm. Vi har kompetens att skapa spel för alla plattformar men väljer att fokusera på de segment som växer snabbast och vi bedömer kommer att dominera inom några år - AR och VR.  Marknaden för mobilt AR är stor, det finns ca 1 miljard smartphones som stödjer mobilt AR. Marknaden för AR glasögon kommer senare. VR marknaden är inte stor ännu, det finns mycket som tyder på att den kommer att ta fart inom kort, den tydligaste indikationen måste vara de stora investeringar i högkvalitativa och rimligt prissatta VR-headsets  som globala jättar t ex. Facebookägda Oculus gör.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Beyond Frames Entertainment?

Stor marknad under snabb tillväxt. Skalbar modell som tar tillvara på den starka teknikkompetens som finns i Sverige och Stockholm. Talangfulla utvecklare som tillsammans med mycket erfarna spelutvecklare från tex DICE och Hazelight kombinerat med bra kompetens inom management och bolagsbygge och god finansiering sätter oss i ett bra läge att kapitalisera på en snabbt växande marknad.

Hur ser Beyond Frames Entertainment ut om 5 år?

Om 5 år är vi tillräckligt stora för att kunna attrahera de bästa spelutvecklarna och ingå de bästa samarbetsavtalen med partners i branschen och attraktiva varumärken. Vi har positionerat oss som en aktör som kan leverera de bästa upplevelserna för AR och VR på en global marknad. Vi har förhoppningsvis haft några riktiga succéer som givit oss goda intäkter.

Related News

Beyond Frames Entertainment, som avser bygga ett konglomerat inom gaming-industrin med koppling till VR- och AR-spel, ska behålla engagemanget hos förvärvade spelstudios genom att låta deras ägare förbli delägare.

Continue Reading

Beyond Frames teckningsperiod pågår nu

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Spotlights ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås.

Continue Reading

Beyond Frames på väg att noteras på Spotlight

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Spotlights ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås.

Continue Reading

Follow Us For More News

Facebook
Youtube
Twitter
Linkedin

Sign Up to our Newsletter

Get the greatest and latest B2B news about Beyond Frames, our products and campaigns by signing up for the newsletter below. For investor related news (in Swedish), please sign up for news letter in our newsroom here.

Sign Up
By subscribing, you agree to receive emails from us. Please review ourprivacy policyfor more information. You can unsubscribe at any time.