december 21, 2020

Teckningsoptionsprogram fulltecknat

Den extra bolagsstämman i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 11 december 2020, beslutade att erbjuda styrelsen ett teckningsoptionsprogram om 900 000 optioner, vilket har fulltecknats […]
december 15, 2020

Facebook utser Down the Rabbit Hole i “Best of Quest 2020”

Facebook släppte natten till idag en artikel där de utsåg de 20 bästa spelen som lanserats under 2020 till den viktiga VR-spelkonsolen Facebook Oculus Quest / […]
december 14, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 11 december 2020 i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fattades bland annat följande […]
november 27, 2020

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Rättelse Datumet fredagen den 4 december 2020 angavs på tre ställen i kallelsen men skall vara torsdagen den 3 december 2020. I rättelsen nedan framgår korrigerade stycken, […]
november 27, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fredagen den 11:e December kl. […]
november 19, 2020

Delårsrapport Q3 2020 – Intäkter upp 222 % och positivt EBITDA

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2020 • Nettoomsättning 2 746 TSEK (854), en ökning med 222 % i förhållande till Q3 2019 • Rörelseresultat […]
november 17, 2020

Nytt antal aktier efter registrering hos Bolagsverket

Det totala antalet aktier i Beyond Frames Entertainment AB (publ) har ökat med 138 017 st, från 14 085 306 st till 14 223 323 st, […]
oktober 26, 2020

Speltiteln Wands “Featured” av Facebook i Oculus Quest/Quest 2-butiken

Idag har Facebook valt ut Beyond Frames Entertainments spel Wands i sin digitala butik för Oculus Quest och för nyligen släppta Oculus Quest 2. Spelet är […]
oktober 12, 2020

Beyond Frames genomför riktad nyemission om 13,4 MSEK för ökad expansionstakt

Styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) (“Beyond Frames” eller “Bolaget”) har beslutat om, och genomför en riktad nyemission av 1 250 000 aktier (”Nyemissionen”), med […]
Buy now