Venice Film Festival nominerar Down the Rabbit Hole
juli 31, 2020
Ytterligare höjda betyg för VR-spelen
augusti 10, 2020

Ägande i Zenz VR AB omvandlas till förläggaravtal, finansieringen av nästa spel säkrad

Beyond Frames Entertainment AB (publ) (“BFE”) har avyttrat Zenz VR AB och upphört med fortsatta investeringar i bolaget för att fokusera investeringar på andra projekt.

“Med ny styrelse och ledning på plats har vi sett över våra projekt och verkställer några förändringar.”, säger Ricky Helgesson, vd i Beyond Frames Entertainment. “Vi har omförhandlat vårt ägande i Zenz VR AB till en intäktsdelning i deras framtida spel, vars utveckling Zenz VR ABs nya ägare tagit på sig att finansiera. Det förbättrar koncernens kassaflöde och ger större flexibilitet för andra satsningar framåt, men

Buy now