Rättelse
juni 4, 2020
Komplettering till utskick om publicering av årsredovisning
juni 4, 2020

Årsredovisning för Beyond Frames Entertainment AB (publ) 2019

Årsredovisningen för 2019 med tillhörande revisionsberättelse för Beyond Frames Entertainment AB (publ) har idag publicerats på bolagets hemsida: www.beyondframes.com/investor-relations.
Om Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan den tvådimensionella skärmens begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode, Odd Raven

Buy now