Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB
juni 13, 2019
Cortopia Studios nya spel “Down The Rabbit Hole” annonseras på Gamescom i Köln.
augusti 20, 2019

Daniel Drambo ny VD för Beyond Frames – ska leda bolaget in i en expansiv lanseringsfas

Styrelsen har beslutat att utse Daniel Drambo som ny VD och koncernchef för Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”). VD-bytet sker i samförstånd mellan styrelsen och nuvarande VD, Johan Larsson. Daniel tillträder tjänsten den 1 november 2019.
Det senaste året har präglats av börsnotering, förvärv och utveckling av nya spel, vilket tar bolaget till nästa fas med ökat fokus på marknadsföring, försäljning och lanseringar. Som ett led i företagets strategiska plan och ökande kommersiella aktivitet, har styrelsen utsett Daniel Drambo som ny VD.

Daniel Drambo har en gedigen bakgrund inom

Buy now