Cortopia har lanserat spelet WANDS på PlayStation VR
oktober 11, 2019
Cortopia Studios lanserar nya VR-spelet Down the Rabbit Hole den 26 mars
februari 13, 2020

Delårsrapport Q3 2019

Intensiv lanseringsperiod inledd

Perioden 1 juli – 30 september 2019

• Nettoomsättningen växte under tredje kvartalet med 127 % och uppgick därmed till 854 TSEK, att jämföra med 376 TSEK motsvarande period föregående år.
• Resultatet före avskrivningar men efter nedskrivningar* (EBITDA) blev -2 737 TSEK i tredje kvartalet jämfört med -1 472 TSEK tredje kvartalet 2018.
• Periodens resultat uppgick till -3 911 TSEK jämfört med -1 465 TSEK motsvarande period 2018. Resultatet påverkades negativt av en nedskrivning* på 634 TSEK avseende immateriella tillgångar.
• EBITDA per aktie blev –

Buy now