Ytterligare höjda betyg för VR-spelen
augusti 10, 2020
Rättelse: Halvårsrapport 2020 – Intäkter upp 648 % och positivt EBITDA
augusti 27, 2020

Halvårsrapport 2020 – Intäkter upp 748 % och positivt EBITDA

Perioden 1 april – 30 juni 2020 (Q2)

· Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet 2020 med 748 % och uppgick därmed till 3 508 TSEK, att jämföra med 469 TSEK för motsvarande period föregående år.
· Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) blev 1 347 TSEK i andra kvartalet 2020 jämfört med -2 361 TSEK andra kvartalet 2019.
· Resultatet före skatt uppgick till -399 TSEK jämfört med -3 803 TSEK andra kvartalet 2019.
· EBITDA per aktie blev 0,10 SEK/aktie (-0,18 SEK/aktie motsvarande period 2019) och periodens resultat blev -0,03 SEK/aktie (-

Buy now