Delårsrapport Q3 2020 – Intäkter upp 222 % och positivt EBITDA
november 19, 2020
Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
november 27, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fredagen den 11:e December kl. 16.00.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) beslutat att justera arrangemanget runt bolagsstämman så att hänsyn tas till deltagares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter.

Upplägget för

Buy now