Beyond Frames Entertainment förvärvar ytterligare 20 % av Moon Mode
juni 23, 2020
Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
juni 29, 2020

Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Vid årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 26 juni 2020 i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a)       Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b)      Stämman beslutade att förlusten ska överföras i ny räkning, samt att utdelning inte skall ske.

c)       Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna Ricky Helgesson, Mikael Söderström, Robert Liljeson och Daniel Drambo, samt

Buy now