Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
november 27, 2020
Facebook utser Down the Rabbit Hole i “Best of Quest 2020”
december 15, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 11 december 2020 i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade om att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för verkställande direktör och styrelseledamöter, i enlighet med Mathias Fredrikssons (privat och genom bolag) förslag nedan:

Mathias Fredriksson (privat och genom bolag) föreslår att extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 11 december 2020

Buy now