Årsredovisning för Beyond Frames Entertainment AB (publ) 2019
juni 4, 2020
Ricky Helgesson ny tf vd för Beyond Frames Entertainment
juni 11, 2020

Komplettering till utskick om publicering av årsredovisning

Revisionsberättelse för Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Revisionsberättelsen för Beyond Frames Entertainment AB (publ) har idag som tidigare meddelats publicerats på bolagets hemsida: www.beyondframes.com/investor-relations. I detta utskick bifogas den även som komplement till tidigare utskick om att Beyond Frames årsredovisning för 2019 publicerats på hemsidan.

Om Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan den tvådimensionella skärmens

Buy now