Tredje kvartalet 2018

Nettoomsättningen uppgick till 376 TSEK under kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 465 TSEK. Under kvartalet aktiverades 1 388 TSEK i utvecklingskostnader. Kassalikviditeten uppgick vid kvartalets utgång till 22 890 TSEK. 

Viktiga händelser under perioden

Beslut om riktad emission till Handelsbanken Microcap Sverige på 5 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Beyond Frames spridningsemission blev övertecknad och första dagen för handel på Spotlight Stock Market är planerad till 6 december.

I början av oktober slutfördes förvärvet

Latest news

november 30, 2018

Beyond Frames Entertainment AB (PUBL) Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018 Beyond Frames(Cision)

Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 376 TSEK under kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 465 TSEK. Under kvartalet aktiverades 1 388 TSEK i utvecklingskostnader. Kassalikviditeten […]
november 22, 2018

Beyond Frames Entertainment spridingsemission inför listning på Spotlight Stock Market blev övertecknad

Erbjudandet i Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”Beyond Frames” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Spotlight Stock Market blev tecknad till 111% och Spotlight Stock Markets […]
november 5, 2018

Beyond Frames Entertainment har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Spotlights ägarspridningskrav om minst 300 […]
Buy now