juni 4, 2020

Komplettering till utskick om publicering av årsredovisning

Revisionsberättelse för Beyond Frames Entertainment AB (publ) Revisionsberättelsen för Beyond Frames Entertainment AB (publ) har idag som tidigare meddelats publicerats på bolagets hemsida: www.beyondframes.com/investor-relations. I detta […]
juni 4, 2020

Årsredovisning för Beyond Frames Entertainment AB (publ) 2019

Årsredovisningen för 2019 med tillhörande revisionsberättelse för Beyond Frames Entertainment AB (publ) har idag publicerats på bolagets hemsida: www.beyondframes.com/investor-relations. Om Beyond Frames Entertainment Beyond Frames Entertainment, […]
juni 4, 2020

Rättelse

Rättelse Bokslutskommuniké 2019 I tabellerna på sidan 10 i Bokslutskommunikén för 2019 har några värden blivit fel vid layout. Nedan presenteras korrekta tabeller med påverkade värden […]
maj 26, 2020

Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm, fredagen den 26 juni 2020 kl […]
maj 26, 2020

Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm, fredagen den 26 juni 2020 kl […]
maj 19, 2020

Toppbetyg för Down the Rabbit Hole, intäkter upp 141 %

Delårsrapport första kvartalet 2020 Perioden 1 januari – 31 mars 2020 · Nettoomsättningen ökade under första kvartalet 2020 med 141 % och uppgick därmed till 1 […]
april 28, 2020

Cortopia Studios lanserar VR-spelet Down the Rabbit Hole på Sony Playstation VR den första maj 2020

Beyond Frames helägda spelstudio, Cortopia Studios, lanserar den första maj sitt Alice i underlandet-inspirerade VR-spel Down the Rabbit Hole på Sony Playstations VR-plattform. Spelet släpptes på […]
april 22, 2020

Nytt datum för årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

I spåren av coronakrisen och för att ge så många aktieägare som möjligt möjlighet att delta på årsstämman har styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB beslutat […]
mars 26, 2020

Cortopia Studios lanserar nya VR-spelet Down the Rabbit Hole globalt idag 26 mars

Beyond Frames helägda spelstudio Cortopia Studios lanserar idag sitt Alice i underlandet-inspirerade VR-spel Down the Rabbit Hole på VR-plattformarna Oculus Quest, Oculus Rift, Steam VR och […]
Buy now