Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma:s i Quality Hotel The Box lokaler på Aspögatan 7, 582 78 i Linköping den 26 juli 2021 kl. 10:00.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) beslutat att justera arrangemanget runt stämman så att hänsyn tas till deltagares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter.

Upplägget för stämman

Latest news

juli 9, 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma:s i Quality Hotel The Box lokaler på Aspögatan 7, 582 78 i Linköping […]
juli 6, 2021

Order om ca 2,7 MSEK från världsledande tech-bolag för R&D-projekt

Beyond Frames har fått en order om ca 2,7 MSEK från ett världsledande tech-bolag för att delta i ett R&D-projekt. En viss del av det IP […]
juli 5, 2021

Beyond Frames Entertainment AB (publ) genomför riktad nyemission om 45 MSEK till kvalificerade investerare för att finansiera en accelererad tillväxtstrategi

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON […]
juni 22, 2021

Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Vid årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 22 juni 2021 i Nijm Redovisning AB:s lokaler på Platensgatan 5 A, 1 tr, 582 20 i […]
juni 18, 2021

Säljer rättighet till spelkoncept för 0,7 MSEK

Som tidigare kommuniceras, avyttrades innehavet i Zenz VR AB den 3 augusti 2020. Beyond Frames har nu avyttrat de sista rättigheterna till ett spelkoncept från Zenz, […]
juni 17, 2021

Frida Gustafsson ny CFO på Beyond Frames

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har rekryterat Frida Gustafsson som ny CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon kommer närmast från rollen som CFO på Yggdrasil Gaming […]
juni 14, 2021

Förtydligande av kommunikation kring Beyond Frames expansionsstrategi

I delårsrapporten avseende det första kvartalet, publicerad den 27 maj 2021, presenterades en expansionsstrategi med fyra verksamhetsområden, vilket föranlett frågor från aktieägare. Därav väljer vi att […]
juni 1, 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2020 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängligt på bolagets webbsida, beyondframes.com. För ytterligare information: ir@beyondframes.com +46 (0)79 100 22 90 Beyond Frames Entertainment, […]
maj 27, 2021

Delårsrapport Q1 2021 – Stark tillväxt för bolaget och VR-marknaden

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2021 • Nettoomsättning 5 864 TSEK (1 907), en ökning med 207 % i förhållande till Q1 2020 – observera […]
Buy now