Första kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 792 TSEK, (upp 56,5% jmf med 506 TSEK i Q4 2018).
· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 383 TSEK (-3 665 TSEK i Q4 2018).
· Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 25 697 TSEK (30 336 TSEK i Q4 2018)
· Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 37 640 TSEK och 3,01 kr per aktie (40 900 TSEK och 3,27 kr per aktie i Q4 2018).

* Jämförelsetalen är mot Q4 2019 då koncernen bildades under 2018

Väsentliga händelser

maj 29, 2019

Q1 – Positiv inledning av året, Wands har toppat försäljningslistorna och omsättningen ökar

Första kvartalet i sammandrag · Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 792 TSEK, (upp 56,5% jmf med 506 TSEK i Q4 2018). · Resultat före av- […]
maj 24, 2019

Beyond Frames Entertainment förvärvar 55% av VITEI Sweden

Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”) förvärvar 55% av aktierna i VITEI Sweden AB. Betalning sker med 1,1 MSEK kontanta medel genom riktad nyemission till VITEI […]
maj 6, 2019

Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB, org.nr 559058-8322, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm, måndagen den 3 juni 2019 kl. 14:00. […]
mars 28, 2019

Huvudägaren Init Invest AB har köpt 75 000 aktier

Spelutvecklaren Beyond Frames huvudägare köper ytterligare aktier i bolaget Aktierna köptes till kursen 8,13 per aktie, totalt 609 399 kronor. Affärerna gjordes den 26 och 27 […]
mars 26, 2019

Förvärvar 38% av Odd Raven Studios

Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”) förvärvar 38% av aktierna i Odd Raven Studios AB. Betalning sker med 3,75 MSEK kontanta medel genom nyemission till Odd […]
mars 25, 2019

Cortopia har fått en order värd 0,5 MSEK av en Tier 1-tillverkare för lansering av Wands till nytt VR-headset

Beyond Frames helägda dotterbolag Cortopia har fått en order för att lansera Wands som ”launch title” på ett nytt VR-headset från en ledande plattformstillverkare i samband […]
mars 22, 2019

Nytt VR-spelkoncept demonstrerat på GDC

Beyond Frames Entertainments helägda dotterbolag Cortopia Studios har demonstrerat sitt nya spelkoncept för ledande tillverkare av VR-headsets under dataspelsmässan GDC i San Francisco. Presentationerna har givit […]
mars 11, 2019

Analyst Group: Aktieanalys på Beyond Frames Entertainment – Välpositionerade för att kapitalisera på snabbväxande marknad

Beyond Frames har skalat upp organisationen och samtidigt bevisat att nödvändig kompetens för att utveckla lyckade spel återfinns i dotterbolagen. Bolagets nettokassa om cirka 34 MSEK […]
februari 28, 2019

Bokslutskommuniké 2018

Beyond Frames i sammandragFjärde kvartalet·         Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 506 TSEK.·         Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 665 TSEK. · Likviditeten i […]
Buy now