Rättelse

Datumet fredagen den 4 december 2020 angavs på tre ställen i kallelsen men skall vara torsdagen den 3 december 2020. I rättelsen nedan framgår korrigerade stycken, liksom i den korrigerade kallelsen nedan, samt i den korrigerade, bifogade kallelsen.

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 3 december 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast kl 18.00 torsdagen den 3 december 2020.

För att ha rätt att delta i

Latest news

november 27, 2020

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Rättelse Datumet fredagen den 4 december 2020 angavs på tre ställen i kallelsen men skall vara torsdagen den 3 december 2020. I rättelsen nedan framgår korrigerade stycken, […]
november 27, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fredagen den 11:e December kl. […]
november 19, 2020

Delårsrapport Q3 2020 – Intäkter upp 222 % och positivt EBITDA

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2020 • Nettoomsättning 2 746 TSEK (854), en ökning med 222 % i förhållande till Q3 2019 • Rörelseresultat […]
november 17, 2020

Nytt antal aktier efter registrering hos Bolagsverket

Det totala antalet aktier i Beyond Frames Entertainment AB (publ) har ökat med 138 017 st, från 14 085 306 st till 14 223 323 st, […]
oktober 26, 2020

Speltiteln Wands “Featured” av Facebook i Oculus Quest/Quest 2-butiken

Idag har Facebook valt ut Beyond Frames Entertainments spel Wands i sin digitala butik för Oculus Quest och för nyligen släppta Oculus Quest 2. Spelet är […]
oktober 12, 2020

Beyond Frames genomför riktad nyemission om 13,4 MSEK för ökad expansionstakt

Styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) (“Beyond Frames” eller ”Bolaget”) har beslutat om, och genomför en riktad nyemission av 1 250 000 aktier (”Nyemissionen”), med […]
oktober 11, 2020

Speltiteln Down the Rabbit Hole “Featured” av Facebook i Oculus Quest-butiken

Under helgen har Facebook valt ut Beyond Frames Entertainments spel Down the Rabbit Hole i sin digitala Oculus Quest-butik som “Featured” tillsammans med spelet A Fisherman’s Tale, utgivet […]
oktober 11, 2020

Speltiteln Down the Rabbit Hole “Featured” av Facebook i Oculus Quest-butiken

Under helgen har Facebook valt ut Beyond Frames Entertainments spel Down the Rabbit Hole i sin digitala Oculus Quest-butik som “Featured” tillsammans med spelet A Fisherman’s Tale, utgivet […]
september 17, 2020

Mark Zuckerberg använde Down the Rabbit Hole vid offentliggörandet av Oculus Quest 2

Igår kväll offentliggjorde Facebook VR-spelkonsolen Oculus Quest 2 och vd Mark Zuckerberg använde material ur tre spel, varav Down the Rabbit Hole var ett av dem, […]
Buy now