Ny styrelseordförande

Fredric Gunnarson tillträdde som styrelseledamot den 26 juni 2020 och kommer att tillträda som ordförande i Beyond Frames Entertainment AB (publ) vid det konstituerande styrelsemötet den 2 juli 2020. Fredric har lång erfarenhet av tillväxtbolag inom digitala medier och spel i roller som investerare, ordförande och operationell vd. Tidigare engagemang inkluderar bland annat Star Stable, Lunarstorm och Bilddagboken.

Aktieinnehav: 550 000 aktier via bolaget Red Six AB.

Varför Beyond Frames Entertainment?

– Jag tycker att det känns som en mycket spännande tid för VR och AR, som efter en förhållandevis lång startsträcka nu börjar nå en

Latest news

juni 29, 2020

Fredric Gunnarson, fd vd i Star Stable, ny styrelseordförande i Beyond Frames Entertainment

Ny styrelseordförande Fredric Gunnarson tillträdde som styrelseledamot den 26 juni 2020 och kommer att tillträda som ordförande i Beyond Frames Entertainment AB (publ) vid det konstituerande styrelsemötet […]
juni 29, 2020

Fredric Gunnarson, fd vd i Star Stable, ny styrelseordförande i Beyond Frames Entertainment

Ny styrelseordförande Fredric Gunnarson tillträdde som styrelseledamot den 26 juni 2020 och kommer att tillträda som ordförande i Beyond Frames Entertainment AB (publ) vid det konstituerande styrelsemötet […]
juni 29, 2020

Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Vid årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 26 juni 2020 i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fattades bland annat följande beslut: a) […]
juni 29, 2020

Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Vid årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 26 juni 2020 i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fattades bland annat följande beslut: a) […]
juni 23, 2020

Beyond Frames Entertainment förvärvar ytterligare 20 % av Moon Mode

Beyond Frames Entertainment AB (publ) (“BFE”) förvärvar ytterligare 20 %-enheter av Moon Mode AB och har således ett totalt ägande om 55 % av aktierna. Betalning […]
juni 11, 2020

Ricky Helgesson ny tf vd för Beyond Frames Entertainment

Daniel Drambo har meddelat att han önskar lämna sin roll som vd för Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”) och styrelsen har beslutat att utse en […]
juni 4, 2020

Komplettering till utskick om publicering av årsredovisning

Revisionsberättelse för Beyond Frames Entertainment AB (publ) Revisionsberättelsen för Beyond Frames Entertainment AB (publ) har idag som tidigare meddelats publicerats på bolagets hemsida: www.beyondframes.com/investor-relations. I detta […]
juni 4, 2020

Årsredovisning för Beyond Frames Entertainment AB (publ) 2019

Årsredovisningen för 2019 med tillhörande revisionsberättelse för Beyond Frames Entertainment AB (publ) har idag publicerats på bolagets hemsida: www.beyondframes.com/investor-relations. Om Beyond Frames Entertainment Beyond Frames Entertainment, […]
juni 4, 2020

Rättelse

Rättelse Bokslutskommuniké 2019 I tabellerna på sidan 10 i Bokslutskommunikén för 2019 har några värden blivit fel vid layout. Nedan presenteras korrekta tabeller med påverkade värden […]
Buy now