Andra kvartalet 2019

Nya spellanseringar närmar sig

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 469 TSEK. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -4 103 TSEK. Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 17 957 TSEK. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 36 140 TSEK och 2,82 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

Beyond Frames har förvärvat 55% av VITEI Sweden. Betalning sker med 1,1 MSEK i kontanta medel genom riktad nyemission till VITEI Sweden samt med 138 017 nyemitterade BFE-aktier med

Latest news

augusti 30, 2019

Delårsrapport Q2, 2019

Andra kvartalet 2019 Nya spellanseringar närmar sig Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 469 TSEK. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -4 103 TSEK. Likviditeten […]
augusti 20, 2019

Cortopia Studios nya spel ”Down The Rabbit Hole” annonseras på Gamescom i Köln.

Det är ett äventyrsspel som utspelar sig innan Alice kom till Underlandet. Det är en stark VR upplevelse som utspelar sig runt spelaren, man är omsluten […]
juli 19, 2019

Daniel Drambo ny VD för Beyond Frames – ska leda bolaget in i en expansiv lanseringsfas

Styrelsen har beslutat att utse Daniel Drambo som ny VD och koncernchef för Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”). VD-bytet sker i samförstånd mellan styrelsen och […]
juni 13, 2019

Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

Vid årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB den 3 juni 2019 i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fattades bland annat följande beslut: a)       Stämman […]
maj 29, 2019

Q1 – Positiv inledning av året, Wands har toppat försäljningslistorna och omsättningen ökar

Första kvartalet i sammandrag · Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 792 TSEK, (upp 56,5% jmf med 506 TSEK i Q4 2018). · Resultat före av- […]
maj 24, 2019

Beyond Frames Entertainment förvärvar 55% av VITEI Sweden

Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”) förvärvar 55% av aktierna i VITEI Sweden AB. Betalning sker med 1,1 MSEK kontanta medel genom riktad nyemission till VITEI […]
maj 6, 2019

Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB, org.nr 559058-8322, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm, måndagen den 3 juni 2019 kl. 14:00. […]
mars 28, 2019

Huvudägaren Init Invest AB har köpt 75 000 aktier

Spelutvecklaren Beyond Frames huvudägare köper ytterligare aktier i bolaget Aktierna köptes till kursen 8,13 per aktie, totalt 609 399 kronor. Affärerna gjordes den 26 och 27 […]
mars 26, 2019

Förvärvar 38% av Odd Raven Studios

Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”) förvärvar 38% av aktierna i Odd Raven Studios AB. Betalning sker med 3,75 MSEK kontanta medel genom nyemission till Odd […]
Buy now