Övertecknad spridningsemission inför notering

Den 19 november 2018 avslutades en publik spridningsemission om totalt 10 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Spridningsemissionen blev tecknad till 111%. Emissionslividen kommer att användas till att möjliggöra snabb expansion inom AR- och VR-underhållning. Efter att spridningsemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 597 238 SEK fördelat på totalt 11 944 760 aktier.
Flaggning avseende aktielån från huvudägare

I anslutning till spridningsemissionen har huvudägaren ARVR Holding AB och

Latest news

december 6, 2018

Idag inleds handeln med Beyond Frames Entertainment AB:s aktie på Spotlight Stock Market

Övertecknad spridningsemission inför notering Den 19 november 2018 avslutades en publik spridningsemission om totalt 10 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Spridningsemissionen blev tecknad till […]
december 3, 2018

Marknadsmeddelande 300/18 – Beyond Frames Entertainment AB noteras på Spotlight Stock Market den 6 december 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Beyond Frames Entertainment AB:s aktie är den 6 december 2018. Kortnamnet för aktien är BEYOND. Bolagets aktiekapital är per […]
november 30, 2018

Beyond Frames Entertainment AB (PUBL) Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018 Beyond Frames(Cision)

Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 376 TSEK under kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 465 TSEK. Under kvartalet aktiverades 1 388 TSEK i utvecklingskostnader. Kassalikviditeten […]
november 22, 2018

Beyond Frames Entertainment spridingsemission inför listning på Spotlight Stock Market blev övertecknad

Erbjudandet i Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”Beyond Frames” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Spotlight Stock Market blev tecknad till 111% och Spotlight Stock Markets […]
november 5, 2018

Beyond Frames Entertainment har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Spotlights ägarspridningskrav om minst 300 […]
Buy now