Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
maj 26, 2020
Årsredovisning för Beyond Frames Entertainment AB (publ) 2019
juni 4, 2020

Rättelse

Rättelse Bokslutskommuniké 2019
I tabellerna på sidan 10 i Bokslutskommunikén för 2019 har några värden blivit fel vid layout. Nedan presenteras korrekta tabeller med påverkade värden i fetstil. De flesta av de påverkade värdena återfinns korrekt, eller kan härledas, på andra ställen i rapporten samt för jämförelsevärden även i tidigare publicerade rapporter. För tydlighetens skull uppdateras även text markerad i fetstil i tabellen.

En rättad version av Bokslutskommunikén 2019 återfinns på www.beyondframes.com/investor-relations/.

Belopp i TSEK Q4 2019 Q4 2018 Helår

Buy now