Facebook utser Down the Rabbit Hole i “Best of Quest 2020”
december 15, 2020
Down the Rabbit Hole släpps i 90 Hz på Facebooks Oculus Quest 2
februari 19, 2021

Teckningsoptionsprogram fulltecknat

Den extra bolagsstämman i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 11 december 2020, beslutade att erbjuda styrelsen ett teckningsoptionsprogram om 900 000 optioner, vilket har fulltecknats av samtliga styrelseledamöter. Teckningsoptionerna har överlåtits till ett pris om 1,98 SEK per option efter värdering i enlighet med stämman, vilket innebär att bolaget tillförs 1 782 000 SEK. Varje option ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 21,12 SEK mellan 2023-12-11 och 2024-03-11.

ir@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90

Beyond Frames Entertainment, med sin

Buy now