Cortopia Studios lanserar VR-spelet Down the Rabbit Hole på Sony Playstation VR den första maj 2020
april 28, 2020
Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
maj 26, 2020

Toppbetyg för Down the Rabbit Hole, intäkter upp 141 %

Delårsrapport första kvartalet 2020
Perioden 1 januari – 31 mars 2020

· Nettoomsättningen ökade under första kvartalet 2020 med 141 % och uppgick därmed till 1 907 TSEK, att jämföra med 792 TSEK motsvarande period föregående år.
· Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) blev -668 TSEK i första kvartalet jämfört med -2 129 TSEK första kvartalet 2019.
· Resultatet före skatt uppgick till -2 618 TSEK jämfört med -3 386 TSEK första kvartalet 2019.
· EBITDA per aktie blev -0,05 SEK/aktie (-0,17 SEK/aktie motsvarande period 2019) och periodens

Buy now