Press Releases

Delårsrapport Q2, 2019

2019-08-30 11:35:23

Andra kvartalet 2019 Nya spellanseringar närmar sig Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 469 TSEK. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -4 103 TSEK. Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 17 957 TSEK. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 36 140 TSEK och 2,82 kr per aktie. Väsentliga händelser under perioden Beyond Frames har förvärvat 55% av VITEI Sweden. Betalning sker med 1,1 MSEK i kontanta medel genom riktad nyemission till VITEI Sweden samt med 138 017 nyemitterade BFE-aktier med Read more

Cortopia Studios nya spel "Down The Rabbit Hole" annonseras på Gamescom i Köln.

2019-08-20 15:50:40

Det är ett äventyrsspel som utspelar sig innan Alice kom till Underlandet. Det är en stark VR upplevelse som utspelar sig runt spelaren, man är omsluten av en värld där man skall lösa en rad pussel genom att styra olika karaktärer. Efter mycket förberedelser och utveckling glädjer det oss att kunna annonsera Cortopias nästa stora VR spel Down The Rabbit Hole som blir uppföljaren till succespelet Wands. Spelet kommer att lanseras och börja säljas under 2019. Mer information och en trailer finns på: https://downtherabbitholegame.com/ Information om Gamescom, en av årets viktigaste mässor Read more

Daniel Drambo ny VD för Beyond Frames - ska leda bolaget in i en expansiv lanseringsfas

2019-07-19 14:22:39

Styrelsen har beslutat att utse Daniel Drambo som ny VD och koncernchef för Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”). VD-bytet sker i samförstånd mellan styrelsen och nuvarande VD, Johan Larsson. Daniel tillträder tjänsten den 1 november 2019. Det senaste året har präglats av börsnotering, förvärv och utveckling av nya spel, vilket tar bolaget till nästa fas med ökat fokus på marknadsföring, försäljning och lanseringar. Som ett led i företagets strategiska plan och ökande kommersiella aktivitet, har styrelsen utsett Daniel Drambo som ny VD. Daniel Drambo har en gedigen bakgrund inom Read more

Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

2019-06-13 13:47:44

Vid årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB den 3 juni 2019 i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fattades bland annat följande beslut: a)       Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen. b)      Stämman beslutade att förlusten ska överföras i ny räkning samt att utdelning inte ska ske. c)       Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna Ricky Helgesson, Mikael Söderström, Robert Liljeson, Daniel Drambo och verkställande direktör Johan Larsson. d)      Stämman beslutade att ett fast Read more

Q1 - Positiv inledning av året, Wands har toppat försäljningslistorna och omsättningen ökar

2019-05-29 09:37:02

Första kvartalet i sammandrag · Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 792 TSEK, (upp 56,5% jmf med 506 TSEK i Q4 2018). · Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 383 TSEK (-3 665 TSEK i Q4 2018). · Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 25 697 TSEK (30 336 TSEK i Q4 2018) · Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 37 640 TSEK och 3,01 kr per aktie (40 900 TSEK och 3,27 kr per aktie i Q4 2018). * Jämförelsetalen är mot Q4 2019 då koncernen bildades under 2018 Väsentliga händelser Read more

Beyond Frames Entertainment förvärvar 55% av VITEI Sweden

2019-05-24 11:27:29

Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”) förvärvar 55% av aktierna i VITEI Sweden AB. Betalning sker med 1,1 MSEK kontanta medel genom riktad nyemission till VITEI Sweden samt med 138 017 nyemitterade BFE-aktier med tillhörande lock-up-avtal i 3 år. VITEI Sweden AB grundades av Giles Goddard, en mycket meriterad spelutvecklare och en legend i spelbranschen som ligger bakom en mängd av Nintendos spelsuccéer genom åren såsom Starfox, Super Mario 64, 1080 Snowboarding och Steel Diver. Om VITEI Sweden Giles bor och verkar i Kyoto, Japan. Bakgrunden till VITEI Sweden AB är en Read more

Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

2019-05-06 11:13:46

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB, org.nr 559058-8322, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm, måndagen den 3 juni 2019 kl. 14:00. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 27 maj 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 27 maj 2019. Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com eller brevledes till Beyond Frames, Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm. Read more

Huvudägaren Init Invest AB har köpt 75 000 aktier

2019-03-28 15:11:27

Spelutvecklaren Beyond Frames huvudägare köper ytterligare aktier i bolaget Aktierna köptes till kursen 8,13 per aktie, totalt 609 399 kronor. Affärerna gjordes den 26 och 27 mars på Spotlight Stock Market. Init Invest innehav i Beyond Frames uppgår efter köpet till 1 760 880 vilket motsvarar 14,06% (13,47%) av aktierna. Read more

Förvärvar 38% av Odd Raven Studios

2019-03-26 14:11:51

Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”BFE”) förvärvar 38% av aktierna i Odd Raven Studios AB. Betalning sker med 3,75 MSEK kontanta medel genom nyemission till Odd Raven samt med 315 546 nyemitterade BFE-aktier med tillhörande lock-up-avtal. Odd Raven Studios ligger bland annat bakom det kritikerrosade VR- & PC-spelet ”Carly and the Reaperman”. Ett nytt PC-spel är under utveckling i nära samarbete med en väletablerad publisher, projektet samfinansieras av BFE och publishern. Om Odd Raven Studios Odd Raven Studios är en spelstudio verksam inom både PC- och VR-spel belägen i Stockholm. Read more

Cortopia har fått en order värd 0,5 MSEK av en Tier 1-tillverkare för lansering av Wands till nytt VR-headset

2019-03-25 09:00:00

Beyond Frames helägda dotterbolag Cortopia har fått en order för att lansera Wands som ”launch title” på ett nytt VR-headset från en ledande plattformstillverkare i samband med dess marknadslansering. Ordern ger Cortopia rätt att fakturera ca 0,5 MSEK när utvecklingen är klar, intäkterna förväntas tillfalla bolaget under det andra kvartalet 2019. "Det är glädjande att Wands är ett eftertraktat spel och att plattformstillverkarna gör bedömningen att deras försäljning gynnas av att Wands finns tillgängligt hos dem. Det är en bekräftelse på kvalitén studion levererar. Vi kommer att fortsätta Read more

Nytt VR-spelkoncept demonstrerat på GDC

2019-03-22 09:00:00

Beyond Frames Entertainments helägda dotterbolag Cortopia Studios har demonstrerat sitt nya spelkoncept för ledande tillverkare av VR-headsets under dataspelsmässan GDC i San Francisco. Presentationerna har givit nyttig feedback som stärker bolagets tro på projektet. "Det är mycket glädjande att Cortopia Studios återigen visar framgång med att skapa nya välpolerade kvalitetsspel. Stödet från de globala hårdvarutillverkarna inom VR är nyckeln till bra marknadsföring i app stores. Det är ett kvitto på den starka position Cortopia skapat i VR-marknaden.” - säger Johan Larsson, VD för Beyond Read more

Analyst Group: Aktieanalys på Beyond Frames Entertainment - Välpositionerade för att kapitalisera på snabbväxande marknad

2019-03-11 13:30:00

Beyond Frames har skalat upp organisationen och samtidigt bevisat att nödvändig kompetens för att utveckla lyckade spel återfinns i dotterbolagen. Bolagets nettokassa om cirka 34 MSEK möjliggör förvärv i närtid, vilka anses viktiga för Bolagets utveckling. Med fortsatta satsningar på att utveckla framgångsrika spelkoncept återfinns potential för en omfattande omsättningstillväxt under de kommande åren. I ett Base scenario förväntas en omsättning om 22,6 MSEK år 2020. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 9,7 SEK. För fullständig analys läs här: http:// Read more

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-28 14:02:59

Beyond Frames i sammandragFjärde kvartalet·         Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 506 TSEK.·         Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 665 TSEK. · Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 30 336 TSEK. ·         Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 40 900 TSEK och 3,27 kr per aktie.Väsentliga händelser under periodenBolaget noterades på Spotlight Stock Market den 6 december 2018, i samband med noteringen gjordes en publik spridningsemission på 10 MSEK och en riktad nyemission till Read more

Beyond Frames Entertainment:s helägda dotterbolag Cortopia Studios och Sony Interactive Entertainment har slutit ett Global Developer & Publisher Agreement

2019-02-11 15:53:44

Cortopia Studios har ingått en överenskommelse med Sonyägda PlayStation om att utveckla och marknadsföra dataspel. Med sina drygt 3 miljoner sålda headsets är PlayStation VR en av de största och viktigaste plattformarna för VR spel. I och med GDP avtalet blir Cortopia en Sony Interactive Entertainment partner och erbjuds möjligheten att utveckla och sälja spel på Sony PlayStation plattformen. Att kunna skapa nya spel och göra befintliga spel tillgänliga på den nuvarande och kommande PlayStation plattformar utgör en bra möjlighet for Cortopia att nå fler spelare. Genom att addera denna Read more

Beyond Frames Entertainment inbjudna av Oculus på "Developer Summit" på GDC

2019-02-07 11:35:17

Game Developers Conference i San Francisco är sannolikt världens främsta konferens för professionella spelskapare. Årets upplaga äger rum 18 - 22 mars, och lockar representanter från alla delar av industrin - här samlas varje år allt från små indie-studior till de vars produktioner är större än Hollywood-filmer, tillsammans med representanter för hårdvarutillverkare, verktyg, tjänster, distributörer och forskare. I år har den världsledande VR-plattformen Oculus bjudit in ett fåtal utvalda samarbetspartners, däribland vår studio Cortopia, till ett speciellt “developer summit” för nästa Read more

Spelet Wands har blivit utvalt att ingå i "The Grand Essentials Pack" i Oculus store

2018-12-27 08:18:01

Spelstudion Cortopia har fördjupat samarbetet med Oculus. Wands har som ett av 10 spel blivit utvalt att marknadsföras i "The Grand Essentials Pack" i Ocululs store och kommit med i en kampanj som löper under hela 2019 "Oculus Go Permanent Bundle". Den viktigaste marknadsföringskanalen för VR-spel är i plattformarnas app stores. Oculus är en av våra allra viktigaste samarbetspartners och vi är otroligt glada att Wands blivit utvalt att ingå i "The Grand Essentials Pack" och i "Oculus Go Permanent Bundle". Det är ett erkännande för kvalitén i spelet och en bekräftelse på vår strategi att Read more

BEYOND FRAMESBeyond Frames vd Johan Larsson köpte 10 000 aktier första handelsdagen

2018-12-10 09:41:17

Spelutvecklingsbolaget Beyond Frames vd Johan Larsson har den 6 december köpt 10 000aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 8 kronor per aktie, en affär på 80 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market, Beyond Frames började handlas på Spotlight den 6 december. Innehavet uppgår efter köpet till 108 520 aktier. Read more

Handelsbanken Fonder köper 5% av Beyond Frames Entertainment Handelsbanken Microcap Sverige köper ca 5% av aktierna i Beyond Frames Entertainment genom en riktad emission.

2018-12-07 15:31:32

Handelsbanken Microcap Sverige köper ca 5% av aktierna i Beyond Frames Entertainment genom en riktad emission. Riktad emission till Handelsbanken Microcap Sverige Den 30 oktober 2018 beslutades det att genomföra en riktad emission till Handelsbanken fonder. Emissionen var villkorad med att aktien noteras på Spotlight Stock Market, vilket är uppfyllt i och med gårdagens börsnotering. Emissionen omfattar 575 000 aktier och genomförs till kursen 8,70 per aktie. Aktiekapitalet ökar med 28 750 SEK. Efter att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 625 988 Read more

Idag inleds handeln med Beyond Frames Entertainment AB:s aktie på Spotlight Stock Market

2018-12-06 08:00:00

Övertecknad spridningsemission inför notering Den 19 november 2018 avslutades en publik spridningsemission om totalt 10 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Spridningsemissionen blev tecknad till 111%. Emissionslividen kommer att användas till att möjliggöra snabb expansion inom AR- och VR-underhållning. Efter att spridningsemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 597 238 SEK fördelat på totalt 11 944 760 aktier. Flaggning avseende aktielån från huvudägare I anslutning till spridningsemissionen har huvudägaren ARVR Holding AB och Read more

Marknadsmeddelande 300/18 – Beyond Frames Entertainment AB noteras på Spotlight Stock Market den 6 december 2018

2018-12-03 16:29:37

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Beyond Frames Entertainment AB:s aktie är den 6 december 2018. Kortnamnet för aktien är BEYOND. Bolagets aktiekapital är per dags dato: 539 738 SEK fördelade på 10 794 760 aktier.  Information om aktien: Kortnamn: BEYOND Aktienamn: Beyond Frames ISIN-kod: SE0011614965 Orderboks-ID: 4S9Y CFI: ESVUFR FISN: BEYONDFRAM/SH Organisationsnummer: 559058-8322 LEI: 549300GQ46TJM1AGRK40  Kvotvärde: 0,05 SEK Första dag för handel: 6 december 2018 Antal aktier: 10 794 760 Maximalt antal noterade aktier efter registrering vid Bolagsverket: 11 Read more

Beyond Frames Entertainment AB (PUBL) Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018 Beyond Frames(Cision)

2018-11-30 16:29:10

Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 376 TSEK under kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 465 TSEK. Under kvartalet aktiverades 1 388 TSEK i utvecklingskostnader. Kassalikviditeten uppgick vid kvartalets utgång till 22 890 TSEK.  Viktiga händelser under perioden Beslut om riktad emission till Handelsbanken Microcap Sverige på 5 MSEK. Viktiga händelser efter periodens utgång Beyond Frames spridningsemission blev övertecknad och första dagen för handel på Spotlight Stock Market är planerad till 6 december. I början av oktober slutfördes förvärvet Read more

Beyond Frames Entertainment spridingsemission inför listning på Spotlight Stock Market blev övertecknad

2018-11-22 13:38:14

Erbjudandet i Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”Beyond Frames” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Spotlight Stock Market blev tecknad till 111% och Spotlight Stock Markets spridningskrav uppfyllt. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader som uppgår till ca 1 MSEK . Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market är den 6 december 2018 under kortnamnet ”BEYOND”. Anmälningsperioden för Beyond Frames erbjudande avslutades den 19 november 2018. Erbjudandet riktades till institutionella investerare samt till allmänheten i Read more

Beyond Frames Entertainment har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

2018-11-05 10:54:02

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Spotlights ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås. Teckningsperioden för nyemissionen inleds tisdagen den 6 november 2018 och pågår till och med den 19 november 2018. Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.beyondframes.com) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 6 december 2018. Kort om Beyond Frames Read more

Buy now