WE USE COOKIES

We are using third-party cookies in order to personalize your experience better.

Read more
Allow
actionCAREER

Game News

Home / Game News / Toppbetyg för Down the Rabbit Hole, intäkter upp 141 %

Share

game art

Toppbetyg för Down the Rabbit Hole, intäkter upp 141 %

Delårsrapport första kvartalet 2020

Perioden 1 januari – 31 mars 2020

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet 2020 med 141 % och uppgick därmed till 1 907 TSEK, att jämföra med 792 TSEK motsvarande period föregående år.

  • Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) blev -668 TSEK i första kvartalet jämfört med -2 129 TSEK första kvartalet 2019.

  • Resultatet före skatt uppgick till -2 618 TSEK jämfört med -3 386 TSEK första kvartalet 2019.

  • EBITDA per aktie blev -0,05 SEK/aktie (-0,17 SEK/aktie motsvarande period 2019) och periodens resultat blev -0,20 SEK/aktie (-0,26 SEK/aktie motsvarande period 2019).

  • Likvida medel inklusive säkerställda kortfristiga fordringar uppgick vid kvartalets utgång till

    6 054 TSEK* att jämföra med 9 066 TSEK vid utgången av fjärde kvartalet.

  • Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick vid periodens slut till 26 085 TSEK motsvarande 2,03 SEK per aktie att jämföra med 28 506 TSEK motsvarande 2,22 SEK/aktie 2019-12-31.

* Under föregående år har ett kortfristigt lån utgivits till Place Holding AB, se mer info under Närståendetransaktioner i den fullständiga rapporten.

Kommentarer från VD

Covid-19-pandemin och krisen som en följd av denna påverkar oss alla liksom samhället i stort. Många människor har drabbats hårt både av sjukdom och ekonomiskt. Hos Beyond Frames har första prioritet varit att se till anställdas säkerhet och välmående samtidigt som fokus legat på att säkra verksamheten hos våra studior. Vi är tacksamma att vara i spelbranschen som under denna period påverkats positivt ur ett marknadsperspektiv.

Tack vare den höga graden av digitalisering har verksamheten i Beyond Frames och dess studior kunna fortsätta utan uppehåll. Personalen i samtliga studior mår bra och omställningen till hemarbete har gått smärtfritt. Utvecklingen av spel fortgår enligt plan och med bibehållen produktivitet.

VR-spelmarknaden har under det första kvartalet fortsatt sin positiva utveckling med oförminskad styrka. Våra intäkter ökade med 141 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och vi växer fortsatt snabbare än marknaden som helhet. Den starka utvecklingen förklaras delvis av att Cortopia Studios nya VR-spel Down the Rabbit Hole lanserades den 26 mars men även av tydlig intäktstillväxt från studions sedan länge framgångsrika multiplayer spel WandsWands, som lanserades 2016, fortsatta tillväxt är glädjande, samtidigt som den tydliggör Beyond Frames starka position för att ta del av den fortsatt växande VR-spelmarknaden.

Lanseringen av Down the Rabbit Hole var naturligtvis en viktig händelse i kvartalet. Uppmärksamheten innan, under och efter lansering har varit stor och positiv. Innehåll avseende spelet har publicerats av närmare 200 journalister, youtubers och andra content creators, nästan samtliga med starkt positiva recensioner och rekommendationer. De flesta av dessa texter och filmer har en relativt lång livslängd och därmed möjlighet att påverka försäljningen under en längre period.

Det som värmer mest är ändå spelarnas betyg och omdömen om spelet. Dessa har varit helt överväldigande. Det gäller både vad som skrivits i kommentarer och betygen som delats ut. I skrivande stund ligger det genomsnittliga betyget för spelet på 4,8 av 5 på den ledande plattformen, Oculus Quest, på 5,0 av 5,0 på Sony Playstation VR och med 100 % positiva recensioner på Steam VR. Dessa betyg är oerhört viktiga för försäljningen och vi ser redan, och bedömer även fortsatt, att detta ger merförsäljning under lång tid framöver.

Cortopia Studios har i och med lanseringen etablerat sig som en kvalitetsstudio, med stark status hos de viktigaste VR-plattformarna vilket är viktigt inför framtiden. Redan nu har studions position lett till nya dialoger och direkta resultat för befintliga spel. Framåt ser vi även positiva effekter vid nya lanseringar.

En drivande faktor bakom den fortsatt starka utvecklingen av VR-spelmarknaden i kvartalet var den succéartade lanseringen av Valves storsatsning på nästa spel i Half Life serien, Half Life: Alyx, som lanserades exklusivt för VR den 23 mars. Lanseringen har varit enormt upphaussad och efterlängtat och det var viktigt att den levde upp till förväntningarna för att bibehålla det fortsatta positiva momentumet i VR-spelmarknaden.

Det är värt att ha i åtanke att både Beyond Frames och samtliga spelstudior befinner sig under stark utveckling. Trots att studiorna är relativt nya leds de av erfarna spelutvecklare, med gedigen bakgrund, och som har professionella team och stöd till sitt förfogande. Dynamiken i och mellan våra fyra studios är stark. För närvarande har Beyond Frames fem nya spel i pipelinen, fyra VR spel och ett spel för PC. Utöver dessa organiska investeringar utvärderas kontinuerligt nya möjligheter till investeringar med exponering mot dataspel.

Sammanfattningsvis ser bolaget med spänning fram emot de närmaste åren med flera lanseringar av nya spel samtidigt som vi förhoppningsvis får möjlighet att välkomna flera talangfulla spelutvecklare och studior till Beyond Frames-familjen.

Bolagets bästa tid ligger definitivt framför oss!

Daniel Drambo VD, Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Down the Rabbit Hole lanseras Cortopia Studios lanserade sitt Alice i Underlandet-inspirerade VR-spel Down the Rabbit Hole på Oculus Quest Store, Oculus Rift Store, Steam VR och Viveport den 26 mars 2020.

Ny Head of Studio hos Cortopia Studios

Ricky Helgesson, styrelseordförande i Beyond Frames Entertainment AB, en av grundarna till Cortopia Studios samt skaparen av Wands, tillträdde 1 januari 2020 som Head of Studio och Creative Director för Cortopia Studios.

Coronakrisen

Coronakrisen har inte haft någon större påverkan på Beyond Frames som helhet. Försäljningen av spel påverkas positivt, samtidigt som produktionen av VR headset störts av nedstängningen i framförallt Kina. Den positiva trenden kring intresset för VR och VR-spel har däremot tilltagit ytterligare och bedöms snarast opåverkad av Corona-situationen.

Verksamheten i Beyond Frames och dess studior är intakt och påverkas mycket lite av den samhällsutveckling som sker i samband med coronavirusets utbrott. Personalen i samtliga studior mår bra och omställningen till hemarbete har gått smärtfritt. Utvecklingen av spel fortgår enligt plan och med bibehållen produktivitet.

Bolagets bedömningar linjerar väl med Digi-Capitals, en ledande prognosmakare inom VR/AR, uppdaterade analys och prognos av Coronakrisens påverkan på VR/AR marknaden generellt. I det korta till medellånga perspektivet gällande Corona krisens påverkan på Appstore marknaden (bland annat VR-spel) gäller att spelförsäljningen och spelande får en positiv påverkan samtidigt som risken för flaskhalsar inom produktions- och leveranskedjor av VR-headset drar ned prognosen. I det längre perspektivet behåller de sin generella prognos av en AR/VR marknad värd 65 miljarder USD 2024.

Det är viktigt att se risken för flaskhalsar i produktionen av VR-headset i ljuset av att försäljningen just nu växer mycket starkt och kontinuerligt slår nya rekord.

I övrigt följer bolaget noga utvecklingen som sker i omvärlden och är förberett att vidta åtgärder om nödvändigt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Down the Rabbit Hole lanseras på Sony Playstation VR

Cortopia Studios lanserade sitt Alice i Underlandet-inspirerade VR-spel Down the Rabbit Hole på Sony Playstation VR den 1 maj 2020.

Om Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan den tvådimensionella skärmens begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode, Odd Raven Studios och Zenz VR.

Related News

Cortopia Studios lanserar nya VR-spelet Down the Rabbit Hole globalt den 26 mars

Beyond Frames helägda spelstudio Cortopia Studios lanserar idag sitt Alice i underlandet-inspirerade VR-spel Down the Rabbit Hole på VR-plattformarna Oculus Quest, Oculus Rift, Steam VR och Viveport. Lansering av spelet på Sony Playstation VR väntas ske under april då Sonys testkapacitet i nuläget är ansträngd på grund av Coronavirus situationen. Den fysiska lanseringen för Sony Playstation VR väntas även den flyttas fram motsvarande.

Continue Reading

One Year of Down the Rabbit Hole!

Today, it has been a whole year since Cortopia Studios opened up the gates to their virtual reality Wonderland. Cortopia Studios created a world where up is down and down is up. Little did we know that the real world would turn out the same.

Continue Reading

GAME NEWS / 11 FEB 2021

Down The Rabbit Hole, Cortopia Studios game, have been shortlisted for the VR Game of the Year in the 2021 SXSW Gaming Awards!

Continue Reading

Follow Us For More News

Facebook
Youtube
Twitter
Linkedin

Sign Up to our Newsletter

Get the greatest and latest B2B news about Beyond Frames, our products and campaigns by signing up for the newsletter below. For investor related news (in Swedish), please sign up for news letter in our newsroom here.

Sign Up
By subscribing, you agree to receive emails from us. Please review ourprivacy policyfor more information. You can unsubscribe at any time.