WE USE COOKIES

We are using third-party cookies in order to personalize your experience better.

Read more
Allow
actionCAREER

Game News

Home / Game News / Beyond Frames på väg att noteras på Spotlight

Share

Beyond Frames på väg att noteras på Spotlight

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Spotlights ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås.

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Spotlights ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås. Teckningsperioden för nyemissionen inleds tisdagen den 6 november 2018 och pågår till och med den 19 november 2018. Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.beyondframes.com) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 6 december 2018.

Kort om Beyond Frames

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom dataspelsindustrin, bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom VR (virtual reality) och AR (augmented reality). Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och lansera spel med stor spelglädje, dels genom organisk tillväxt.

Beyond Frames har idag ett helägt dotterbolag, Cortopia Studios, som i mars 2017 erhöll utmärkelsen ”Best VR Game 2016” av International Mobile Gaming Awards för spelet Wands. Beyond Frames har nyligen förvärvat 51 procent av aktierna i spelstudion Zenz VR som grundades av Niklas Persson, en av upphovsmännen bakom spelet Codename Eagle som sedermera köptes upp och utvecklades till DICE/Electronic Arts bästsäljande spelserie Battlefield. Beyond Frames har pågående dialoger med både ytterligare spelstudios och erfarna spelutvecklare om att ingå i Beyond Frames Entertainment.

VD Johan Larsson kommenterar

-Beyond Frames är verksamt på en stor och snabbt växande marknad. Dataspelsbranschen växer fort och kommer inom kort att vara dubbelt så stor som film- och musikbranschen tillsammans. Inom dataspelsbranschen är de segment som växer absolut snabbast är AR- och VR spel. Marknadens starka tillväxt understöds av stora tekniksatsningar från globala jättar som Apple, Google och Facebook. Både iOS och Android har nyligen lanserat stöd för AR i smartphones. Facebookägda Oculus annonserade i slutet av september att deras nya VR headset ”Quest” kommer att lanseras under våren 2019, vilket vi och många med oss tror kommer att bli VR-spelens ”Iphone moment”.

Beyond Frames Entertainment är väl positionerat för att snabbt expandera på marknaden för AR- och VR spel; vi har redan idag mycket bra kompetens inom både AR och VR, vi är etablerade på marknaden och med kapitalanskaffningen och genom noteringen på Spotlight är vi redo att ta nästa steg i vår expansion.

Den publika spridningsemissionen i sammandrag

  • Teckningsperiod: 6 november – 19 november 2018.

  • Teckningskurs: 8,70 SEK per aktie.

  • Emissionsvolym: Högst 1 150 000 aktier, motsvarande 10 005 000 SEK. Lägsta gräns för emissionens genomförande är 690 000 aktier, motsvarande 6 003 000 SEK.

  • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om totalt 5 MSEK motsvarande cirka 49 procent av emissionslikviden vid full teckning.

  • Värdering: Cirka 93,9 MSEK pre-money.

  • Minsta teckningspost: 700 aktier, motsvarande 6 090 SEK.

  • Första handelsdag: Första dag för handel är beräknad till den 6 december 2018.

Riktad emission till Handelsbanken Microcap Sverige

Bolaget har avtalat med Handelsbanken Microcap Sverige om att genomföra en riktad nyemission av 575 000 aktier till teckningskurs 8,70 SEK, motsvarande 5 002 500 SEK. Den riktade emissionen är villkorad av att Beyond Frames aktie blir noterad och emissionen är planerad att genomföras i direkt anslutning till den publika spridningsemissionen.

Den totala kapitalanskaffningen i Beyond Frames uppgår till cirka 15 MSEK. Bolaget uppskattar noterings- och emissionskostnader till cirka 1 MSEK innebärande att Bolaget tillförs cirka 14 MSEK vid fullt genomförd kapitalanskaffning.

Godkännande av notering

Beyond Frames har godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om cirka 6 MSEK samt uppnår Spotlights ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare. Första handelsdag är planerad till den 6 december 2018

Mer om börsintroduktionen

Träffa Beyond Frames på Stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november 2018

Bolaget kommer att presentera sin verksamhet på Stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november 2018. Anmälan till arrangemanget sker via webbanmälan på följande länk: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2018. Det kommer även finnas möjlighet att följa presentationerna på Stora Aktiedagen via www.aktiespararna.se/tv/live samt i efterhand på www.aktiespararna.se/tv/evenemang. Bolagets presentationstid är kl. 08.00 – 08.30.

Filmade presentationer

Beyond Frames presenterade sin verksamhet på Teknikdagen i Göteborg den 24 oktober 2018. Hela presentationen går att se i efterhand på följande länk: https://youtu.be/tNlErNHvSvg.

Finwire TV har gjort en intervju med VD Johan Larsson som finns att tillgå på länk: https://youtu.be/MYgsqqCaJvw.

Analyst Group har gjort en intervju med Bolaget som nås på följande länk: https://youtu.be/3zOjsu5wbxc.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Johan Larsson Telefon: 0727-206 420 E-post: johan.larsson@beyondframes.com

Related News

Investment case in Stockholm, Gothenburg and Lund

We're going to attend Aktiedagen in Stockholm 23/10 2018 where we'll present Beyond Frames Entertainment.

Continue Reading

Xion Launches Globally on Oculus Rift

We’re excited to share that we’ve just released our brand new game Xion on the Oculus Rift.

Continue Reading

3 Years of making games!

It has been three years of an uphill battle but has been well rewarded!

Continue Reading

Follow Us For More News

Facebook
Youtube
Twitter
Linkedin

Sign Up to our Newsletter

Get the greatest and latest B2B news about Beyond Frames, our products and campaigns by signing up for the newsletter below. For investor related news (in Swedish), please sign up for news letter in our newsroom here.

Sign Up
By subscribing, you agree to receive emails from us. Please review ourprivacy policyfor more information. You can unsubscribe at any time.